Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nothingtodohere
0286 58ec 390
train.
Reposted fromshazzz shazzz viaoup oup
nothingtodohere
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen, "Grzesznik"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
nothingtodohere
Jego długie palce budziły do życia dawno zapomniane rozkosze i te nowe, których dopiero stawała się świadkiem.
— Artur K. Dormann
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
nothingtodohere
2512 dbc9 390
Reposted fromcasanovared casanovared viaunmadebeds unmadebeds
nothingtodohere
Reposted fromcouples couples
nothingtodohere
9363 8c28 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
6826 df2c 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
nothingtodohere
4883 6cf1 390
Reposted fromcaraseen caraseen viapuella13 puella13
nothingtodohere
1415 77d6 390
500 days of summer
Reposted frompeper peper viapuella13 puella13
3942 7d4d 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
nothingtodohere
Problemy są po to, żeby zdać sobie sprawę na czym nam naprawdę zależy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
nothingtodohere
0564 c952 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viacouples couples
nothingtodohere
9302 3ad4 390
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viapuella13 puella13
nothingtodohere
6774 3161 390
Reposted fromcountingme countingme viaweruskowa weruskowa
7359 8f35 390
0110 1728 390
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
nothingtodohere
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromkonwalia konwalia viaCrazyAnt CrazyAnt
nothingtodohere
3043 c97a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaRecklessKid RecklessKid
nothingtodohere
5252 f2a5 390
Reposted byweruskowaunfabulouskama1110zupelnieyoursmileeepaulaaAGirlWithNoNameprincess-jack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl